Hizmetlerimiz

  • Asbest Söküm İşçiliği

  • Lisanslı Nakliye Hizmeti

  • Asbest Envanter Raporu

  • Lisanslı Bertaraf Hizmeti

  • Güvenlik Ağı ve Branda Montaj Demontajı

  • Asbest Laboratuar HizmetleriASBESTTEAM olarak;

• “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” (25/01/2013 Tarih ve 28539 Sayılı R. G.),

• “6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu” (30/06/2012 Tarih ve 28339 Sayılı R. G.),

• “Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği” (05/10/2013 Tarih ve 28786 Sayılı R. G.)

• “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde kullanılması Hakkında Yönetmelik” (02/07/2013 Tarih ve 28628 Sayılı R. G.),

• “Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerinin Usül Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” (15/05/2013 Tarih ve 28648 Sayılı R. G.)

• “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” (25/04/2013 Tarih ve 28628 Sayılı R. G.),

• “Atık Yönetimi Yönetmeliği” (02/04/2015 Tarih ve 29314 Sayılı R. G.),

• “Atıkların Karayolunda Taşınmasına ilişkin Tebliğ” (08/01/2013 Tarih ve 28532 Sayılı R. G.) İlgili maddelerine uygun olarak hizmet vermektedir.

Bünyesinde istihdam ettiği asbest söküm uzmanı ve tecrübeli asbest söküm çalışanı personelleri ve tecrübesiyle sektöre hizmet etmektedir.